Volume Weighted Average Price

Przegląd spreadów dla większych transakcji na rynku LMAX Global

VWAP wartość pola:
1. VWAP cena/spread domyślnie obliczany dla podstawowego kontraktu LMAX Exchange (np. 1 kontrakt LMAX FX = 10,000 bazowej waluty, 1 kontrakt LMAX Spot Gold = 10oz)
2. Alternatywnie, może być wprowadzony skrót w oparciu o:

Przykład 1; Spot FX –
‘K’ lub ‘k’
‘M’ lub ‘m’
– przedstawia cenę/spread wartości nominalnej E.g. 500k = 500,000 /5m = 5,000,000

Przykład 2; Spot Precious Metals –
‘OZ’ lub ‘oz’
– przedstawia cenę/spread w uncjach troy

Przykład 3; Spot Oils –
‘B’ lub ‘b’
– przedstawia cenę/spread w baryłkach

Equity Indexes – Nie dotyczy w tej chwili. Poinformujemy jeżeli nastąpi zmiana.