Kalendarz ekonomiczny

Dane kalendarza są dostarczane bez zmian. Częstotliwość i harmonogram publikacji informacji gospodarczych oraz wartości parametrów ekonomicznych mogą ulec zmianie bez naszej wiedzy. Możesz skorzystać z dostarczonych informacji, ale akceptujesz wszelkie ryzyko związane z podejmowaniem decyzji handlowych na podstawie danych z Kalendarza.