Centrum pomocy

Rachunek

Jak otworzyć rachunek?

W celu otwarcia rachunku rzeczywistego w LMAX Global należy wypełnić formularz online.

Do formularza musisz dołączyć kopie: kolorową dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (np. rachunek za energię lub wyciąg z rachunku bankowego z adresem takim samym jak w dokumencie tożsamości).

Po rejestracji i aktywacji rachunku otrzymasz dostęp do konta online.

Jakie są opłaty za wpłatę i wypłatę depozytu?

LMAX Global i bank, w którym posiada konto nie pobierają żadnych opłat.

Czy LMAX oferuje konto instytucjonalne?

Tak. Możesz otworzyć rachunek na firmę.

Czy LMAX oferuje konto wspólne?

Tak. W celu otwarcia konta wspólnego wydrukuj, wypełnij w 2 egz. umowę i wyślij na adres email: registrations@lmax.com z dopiskiem: Introducing Broker „PK Investment Services Ltd.”

Czy moje fundusze są bezpieczne?

Zgodnie z przepisami Financial Conduct Authority WSZYSTKIE fundusze klientów przechowywane są w 100% na wydzielonych kontach klientów LMAX Global.
Dokument „Client Money Overview” opisuje procedury stosowane w odniesieniu do funduszy klientów.
PK Investment Services Ltd. (fxmtf.com) nie przyjmuje żadnych funduszy od klientów.

Jak zasilić rachunek?

LMAX Global akceptuje wpłatę środków przelewem bankowym lub kartą kredytową/debetową (nie dotyczy rachunków w walucie bazowej PLN) z rachunku właściciela konta LMAX Global.

Jaka jest dostępna waluta bazowa rachunku?

LMAX Global oferuje waluty bazowe rachunku w PLN, GBP, EUR, USD, AUD, CHF, JPY, CAD, SEK, SGD.

Uwaga! Konto MT4 Exchange może mieć tylko PLN, GBP, EUR lub USD jako walutę bazową.

Jaki jest minimalny depozyt?

1000 USD lub równowartość w dostępnej walucie bazowej.

MT4 Exchange

Jaki jest adres serwera live?

live.mt4exchange.com
IP: 176.124.191.154

Ping do serwera:

Jak mogę wpłacić lub wypłacić depozyt na rachunku MT4 Exchange?

Wpłata i wypłata depozytu na rachunku MT4 Exchange odbywa się manualnie gdyż jest to oddzielny rachunek od platformy Web Client. Po wpłacie depozytu na konto LMAX (Web Client) musisz wysłać prośbę na adres email info@lmax.com zawierającą kwotę transferu na rachunek MT4 Exchange.
To samo dotyczy wypłaty depozytu.

Nie otrzymałeś/aś danych do rachunku MT4 Exchange?

Sprawdź czy konto jest aktywne. Jeżeli konto jest aktywne w zakładce „Money transfer” pojawią się opcje wpłaty/wypłaty depozytu.
Sprawdź czy jest zaksięgowany depozyt na Twoim koncie w zakładce „Money transfer”.
Wyślij na adres email info@lmax.com prośbę o przesłanie danych do rachunku MT4 Exchange.

Czy mogę korzystać jednocześnie z platformy transakcyjnej MT4 i Web Client?

Klienci mogą korzystać tylko z platformy WebClient i Multicharts w tym samym czasie. Konto jest takie samo. Jednak MT4 Exchange jest innym rachunkiem, a klienci nie będą mogli korzystać z MT4 Exchange zamiennie jak mogą z Web Client i Multicharts. Muszą być oddzielne dwa rachunki. Klienci mogą korzystać tylko z platformy Web Client i Multicharts w tym samym czasie. Konto jest takie samo. Jednak MT4 Exchange jest innym rachunkiem, a klienci nie będą mogli korzystać z MT4 Exchange zamiennie jak mogą z Web Client i Multicharts. Muszą być oddzielne dwa rachunki.

Handel

Co się dzieje ze zleceniami TP i SL podczas przerwy w handlu (5 min.)?

Gdy rynek LMAX Global jest zamknięty przez 5 minut zlecenia nie będą realizowane. Jeśli po otwarciu cena rynkowa uległa zmianie, zlecenia SL i TP będą wysyłane na rynek i realizowane w dostępnej cenie.

Pozostałe platformy transakcyjne

Jakie są opłaty za korzystanie z API LMAX?

300 USD miesięcznie

Jakie warunki muszę spełnić żeby korzystać z platformy MultiCharts?

Rejestracja i zakup licencji bezpośrednio od MultiCharts.